What is Paneurhythmy

Движения и дялове

Паневритмичните упражнения се изпълняват сутрин сред природата от 22 март до 22 септември. Музиката им е специално композирана за тях от автора и е много точно свързана с движенията и основните послания на упражненията, затова те се изпълняват винаги на тази музика. При изпълнението участниците се придвижват главно в кръг, в чийто център се намират музиканти. Движенията на паневритмията са плавни и точно нанесени на музикалните тактове, изпълняват се ритмично в бавно до умерено темпо, в изправено положение на тялото и съдържат голямо разнообразие от движения.

Паневритмията се състои се от три дяла. Първият съдържа 28 упражнения, вторият се нарича “Слънчеви лъчи”, а третият – “Пентаграм”. Трите дяла имат различни упражнения, продължителност, особености и начин на подреждане на участниците.

Участниците играят в повечето случаи придвижвайки се в кръг, в чийто център се намират музиканти, които изпълняват музиката. Упражненията се изпълняват за около 75 минути (включително малки почивки между упражненията) на точно определена музика, в синхрон с нея. Благодарение на плавните и нетрудни движения и ниското до умерено темпо на изпълнение в паневритмията, тя е сред активностите с изключително нисък риск от травматизъм и е достъпна и полезна за хора на всякаква възраст.

BROTHERHOOD CENTRE

Donations

Your financial contribution to the construction of the Brotherhood Centre will be highly appreciated. Please send your donation to the bank account of White Brotherhood Society or via Paypal:

Bank Account:

Account name:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО (BYALO BRATSTVO SOCIETY)
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF 

Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Paypal link for donating directly through the Internet: 
Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Thank you!

Brotherhood Groups