White Brotherhood Society History

Живото единство на Братството – книга за теглене

Съвременните условия и среда на живот на Общество Бяло Братство пораждат въпроси, свързани с организацията на неговите дейности, с взаимоотношенията между хората, следващи пътя, завещан от Учителя, и, от друга страна, отношенията на Обществото с държавата.
В живота на Братството по време на физическото присъствие на Учителя напълно закономерно се полагат основите на няколко основни дейности, които в днешно време наричаме традиции на Братството. Някои от тях пресъздават по-древни езотерични традиции, други са родени в динамичния живот на Школата и са запазени от поколенията до днес.
Нашето съвремие поставя множество предизвикателства пред съзнанието на следващия в Школата. Припознаващият Братството като общество от сродни души, от сродна мисловност, чувства и преживявания, в някои случаи се изправя пред въпроса за съществуването на Братството като юридическо лице, т.е. като регистрирано по законите на страната общество. Тази тема има множество страни, които понякога не се познават достатъчно. Вярваме, че опитът ни да осветлим тези важни въпроси ще има положително значение.
Цялата книга може да изтеглите от тук:

INTERNATIONAL BROTHERHOOD CENTRE

Donations

Your financial contribution to the construction of the International Brotherhood Centre will be highly appreciated. Please send your donation to the bank account of White Brotherhood Society or via Paypal:

Bank Account:

Account name:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО (BYALO BRATSTVO SOCIETY)
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF 

Reason for payment: For the new International Brotherhood Centre

Paypal link for donating directly through the Internet: http://tiny.cc/lz9rsz 

Reason for payment: For the new International Brotherhood Centre

Thank you!

Brotherhood Groups

CatalanCzechDutchEnglishFrenchGermanGreekItalianRussianSpanish