What is Paneurhythmy

История на Паневритмията

Паневритмията е създавана от духовният учител Петър Дънов от около 1922 до 1944 г. През 1922-26 г. са създадени някои от песните, които по-късно стават част от Паневритмията, а като нещо цялостно първият дял на Паневритмията започва да се практикува не по-късно от 1932 г.

Повечето текстове за песните на първия и втория дял на паневритмията са написани по поръка на Учителя Петър Дънов от две поетеси. Олга Славчева е написала стиховете към песните на повечето упражнения от първия дял, а Весела Несторова – повечето стихове към втория дял на паневритмията. Първата книга за втория дял на паневритмията е публикувана през 1942 г.

От 1933 г. е първият съхранен неофициален документ, който е озаглавен: „Най-новите гимнастически музикални упражнения“ и описва упражненията на паневритмията в един по-ранен етап, когато все още тя не е завършена. По-късно се създава и добавя упражнението „Пентаграм“.

През 1938 г. е публикувано първото описание на паневритмията (книгата „Паневритмия“) с нейните първи и трети дял. Книгата съдържа обширен предговор и за принципите на паневритмията, приложение с нотния текст на музиката и описание на движенията на упражненията. Музиката от това първо издание на паневритмията е преиздадена през 1941 г. във втора подред книга „Паневритмия“ и е допълнена с текста на песните, както и с преработен текст за принципите на паневритмията.

През 1941 г. е създаден втория дял на паневритмията, а през 1942 г. е публикувана книга за него с описание на движенията.

Тъй като в изданието от 1938 г. описанието е направено от педагог без музикална подготовка, нито професионалист в описване на движенията, по-късно авторски колектив от двама музиканти с професионална подготовка (Мария Тодорова и Катя Грива), опитен педагог и стенограф (Елена Андреева) и балерина с професионална хореографска подготовка (Ярмила Ментцлова) описва отново, но много по-качествено, първия дял на паневритмията. Важно е, че трима от четиримата (без Я. Ментцлова) автори на това описание, са дългогодишни ученици в школата на Учителя Петър Дънов и са присъствали при създаването и последващото практикуване на паневритмията заедно с автора. Описанието е направено по време на тоталитарния режим, когато не е било възможно да се издаде, затова е издадено чак 2004 г.

През годините след 1939 г. са издадени книги за паневритмията на чужди езици и извън България.

Книгата „Паневритмия“ (Дънов, 1993) е написана от Крум Въжаров и М. Митовска и съдържа най-доброто описание на третия дял – „Пентаграм“. Друг ученик в школата на П. Дънов – Илия Узунов – е съставил ценно, но все още неиздадено описание на първия дял на паневритмията.

През 2013 година е преиздадено това най-добро и пълно описание на паневритмията (пълния текст виж тук)

2007 – Първа книга с разсъждения върху паневритмията на Георги Стойчев.

През 2006 г. в областта на Седемте Рилски езера е заснет първият филм, който показва цялата паневритмия с музика и движение, в нейното възможно най-близко до оригинала изпълнение, което е съхранено в България до днес.

BROTHERHOOD CENTRE

Donations

Your financial contribution to the construction of the Brotherhood Centre will be highly appreciated. Please send your donation to the bank account of White Brotherhood Society or via Paypal:

Bank Account:

Account name:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО (BYALO BRATSTVO SOCIETY)
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF 

Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Paypal link for donating directly through the Internet: 
Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Thank you!

Brotherhood Groups