Methods of self improvement

Концентрация

Всеки ден трябва да употребявате 10-20 минути, до половин час, със съсредоточена мисъл да размишлявате върху великото и съвършеното като идеал на своя живот. Мислете за оня идеален свят, където живеят ангелите, светиите, напредналите същества.

Учителя

Концентрацията е волев процес. Ученикът поставя една идея в ума си, в съзнанието си и се стреми неговото внимание да бъде насочено и съсредоточено само върху нея, да не се отклонява в странични мисли и идеи. Човек може да практикува концентриране при всяка работа, която извършва. При молитва например човек трябва да се концентрира така, че да мисли и преживява молитвата, която произнася. Ученият, когато се занимава със своята научна работа, също практикува концентрация. Когато се правят окултните гимнастически упражнения, човек трябва да е концентриран, да следи всяко движение и да не мисли за други неща, освен за упражнението, което прави.
Също така, когато човек диша, мисълта му трябва да бъде концентрирана в процеса на дишането – как поема въздуха, как той навлиза в дробовете и носи жизнената енергия, която прониква в кръвта, и оттам – в целия организъм. Въобще, при всяка работа, която човек върши, може да практикува концентрация и да не се разсейва със странични идеи. Като добър метод за концентриране може да служи изучаването на математиката и геометрията. Затова Питагор е изисквал от своите ученици най-напред да изучават математика и така по естествен начин да свикнат да се концентрират. Това се практикува във всичокултни школи. Учителя Беинса Дуно покрай математиката препоръчва и музиката като метод за концентриране.

Влад Пашов
Източник:
Б. Дуно, Имам дом неръкотворен, Т1, София, 2005, Издателство Бяло братство. Съставител: В. Пашов.

BROTHERHOOD CENTRE

Donations

Your financial contribution to the construction of the Brotherhood Centre will be highly appreciated. Please send your donation to the bank account of White Brotherhood Society or via Paypal:

Bank Account:

Account name:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО (BYALO BRATSTVO SOCIETY)
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF 

Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Paypal link for donating directly through the Internet: 
Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Thank you!

Brotherhood Groups