White Brotherhood Society History

Метеорологичната клетка на „Изгрева“

изгрева

На събора в София през 1926 г. бяхме сковали от дъсчици за Учителя една катедра и подиум, като на него бе поставен стол. Учителя седеше на него пред катедрата, а отгоре, над главата му, бяха сковани дъсчици и между тях – опънато бяло платно, за да е като навес и да го предпазва от горещото слънце. След събора Учителя нареди да се използва този дъсчен материал, като се направи с него метеорологична клетка. Приятелите отидоха и видяха в гората как е построена метеорологичната клетка при обсерваторията към Университета, дойдоха и направиха по техен образец и нашата. В клетката имаше метеорологични инструменти, както при всяка такава станция, които Учителя беше дал: пишещ термометър, записващ минималните и максималните температури; барометър, също пишещ, който се върти с барабан, по-малък барометър, хидрометър.

Тези метеорологични инструменти Учителя даде на Георги Радев – Жорж, който всеки ден подробно му докладваше. Той му даде и един военен бинокъл, доста силен, с него трябваше да прави ежедневни наблюдения на слънчевите петна. Жорж направи скица и всеки ден наблюдаваше слънчевите петна – как се явяват и разширяват по слънчевия диск, после ги отбелязваше на скицата и я занасяше на Учителя. Учителя я разглеждаше, правеше своите заключения и понякога споделяше с нас някои мисли за слънчевите петна. Веднъж каза, че слънчевите петна, които виждаме, са изходна врата за същества, живеещи на Слънцето – през нея слънчевите жители излизат и влизат. Друг път поясни, че слънчевите петна представляват отвори, през които слънчевите жители излизат от Слънцето и навлизат в Космоса. Това е една невероятна слънчева енергия, която излиза от Слънцето като голям прожекторен сноп и има своя посока и предназначение, което ние не знаем.

Понякога Учителя ни открехваше завесата към това знание – получавахме толкова, колкото можем да носим. Вероятно Жорж знаеше много повече за Слънцето и за слънчевите петна, защото той докладваше и беше чул и други неща от Учителя за тях.

Направен беше и слънчев часовник: върху бакърена плоча беше поставен един триъгълник и сянката му определяше часа. Това беше слънчев часовник, поставен до самата клетка.

Сега пред мен на масата стои една скица на Слънцето с отбелязаните от милия Жорж слънчеви петна. Отбелязано кога се появяват, колко са големи и в каква посока се движат. Учителя им придаваше голямо значение, а едва сега учените говорят за тях и за магнитните бури. Но те не знаят истината. Учителя редовно следеше живота на Слънцето. Веднъж един журналист го запита: „Г-н Дънов, Вие кой сте?“. А Учителя му отговори: „Аз идвам от Слънцето и нося светлина от Слънцето за душите, които жадуват за нея“.

Спомен на брат Борис Николов

BROTHERHOOD CENTRE

Donations

Your financial contribution to the construction of the Brotherhood Centre will be highly appreciated. Please send your donation to the bank account of White Brotherhood Society or via Paypal:

Bank Account:

Account name:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО (BYALO BRATSTVO SOCIETY)
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF 

Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Paypal link for donating directly through the Internet: 
Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Thank you!

Brotherhood Groups