Methods of self improvement

Молитвата – Учителя Петър Дънов

Молитвата е усилие за човешката душа, да бъде свързана постоянно с Бога.

Защо е нужна молитвата? Тя е връзка на човешката душа с възвишения Разумен свят, отдето човек черпи сили за поддържане на живота. Понякога душата има нужда от вътрешна, духовна храна, която може да се достави само чрез молитвата.

Достатъчно е човек да отправи ума си към мястото на Бога, за да приеме част от общото благо.

Като станеш сутринта, най-първо мисли за Божествения свят, за разумния свят, дето няма никакви противоречиея. Той се намира горе на главата. Изпрати кръв нагоре там. След това започни да мислиш за онзи умствен свят, дето всички учени хора са концентрирали ума си.

Ако вие не мислите дълго време за Бога, не може да имате постижение.

Когато влезеш в скришната си стаичка, в стаята на своя ум, остави своите обикновени безпокойства и тревоги, не ги внасяй в къщата на своя вътрешен живот.

И както в този свят имаме нужда да подобрим дишането си чрез изкуствени методи, така и в Душевния свят има нужда да правим молитва.

Някои казват, че човешкото сърдце било развалено и следователно няма какво да се пази. То е така, но когато един човек се обърне към Бога, неговото сърдце се обновява.

Примирете се с Бога, нищо повече.

Молитвата по същността си е активният принцип на търсене и проявяване на връзката от човека към Бога. Съзерцанието е пасивен метод за откриване на Бога вътре в себе си.

Молитвата е най-силният акт на човешкия живот. Тя концентрира човешката мисъл, чувство и воля в едно.

Молитвата е насочване на сърцето към Бога и концентриране на ума, за да можем да възприемем известни Божествени течения. Тия течения трябва да минат през сърцето, да ги почувстваме и тогава ще можем да се молим.

Молитвата е духовно дишане, зреене на Божествените блага. Тя е метод за избистряне на мислите, чувствата и волята и за възстановяване на прекъснатите съобщения с Бога. Когато отправя сърцето си към Бога, човек диша от еликсира на живота.

Молитва по заповед не става. Тя е свободно действие на човешкия дух и на човешката душа. Такава молитва върши чудеса. Ако в молитвата не участват мисъл, чувство и действие, тя не е истинска.

Молете се не само за вас, но за всички. Който мисли само за себе си, нищо няма да постигне. Молете се един за друг. Закон е: когато един човек се моли усърдно, с него заедно се молят всички хора, с които той е в хармония.

Словесните формули са кратки и изпълнени с дълбоко съдържание фрази, които се произнасят с концентрация. Чрез тях човек се свързва с положителните сили в Природата. Със силата, вложена във формулите, човек може да преодолява изпитанията, които животът му предлага.

Словесните формули са изразител на волевия принцип в човека, принципа на утвърждаването.

Благодари на Бога и за злото, и за доброто. Тогава Бог ще превърне злото в добро.

Архивен запис на Брат Борис Николов за молитвата и ученичеството

 

BROTHERHOOD CENTRE

Donations

Your financial contribution to the construction of the Brotherhood Centre will be highly appreciated. Please send your donation to the bank account of White Brotherhood Society or via Paypal:

Bank Account:

Account name:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО (BYALO BRATSTVO SOCIETY)
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF 

Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Paypal link for donating directly through the Internet: 
Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Thank you!

Brotherhood Groups