Brotherhood Initiatives and Activities Seven Consonance Music Festival

Музикален Фестивал “Седемте съзвучия” 2017

Покана за участие във второто издание на Mузикалният фестивал

посветен на музиката на Учителя Петър Дънов “Седемте съзвучия” 2017

Общество Бяло Братство кани инструменталисти и певци (професионалисти и любители) да вземат участие във второто издание на музикалния фестивал посветен на музиката на Учителя Петър Дънов “Седемте съзвучия” 2017, който ще се проведе на 30 септември и 1 октомври 2017 г. в София.

Във фестивалът могат да се включат вокални и инструментални солови и ансамблови изпълнители на музиката на Учителя от всички възрасти, както професионалисти, така и любители. Специално каним да участват и малките артисти, които ще могат да се изявят в определена за тях секция.

Всеки, който желае да участва трябва да попълни онлайн формата за участие тук https://goo.gl/forms/FtNdohRi2M2ksKej2 до 10 септември 2017 г. (включително).

От тази година в рамките на фестивала ще се проведат и няколко открити урока с изтъкнати изпълнители на музиката на Учителя Петър Дънов. Желаещите да участват в откритите уроци трябва да попълнят онлайн формата за съответния урок, посочена в регламента по-долу.

Програмата ще бъде обявена в последствие.

Ако не сте изпълнител, но обичате музиката и желаете да участвате в екипа на фестивала като доброволец може да ни пишете на e-mail: sedemte.sazvuchia@gmail.com

РЕГЛАМЕНТ на фестивала

 1. Фестивалът има за цел да представи на по широк кръг хора музиката на Учителя Петър Дънов и да стимулира разработването на идеите заложени в нея.
 2. Във Фестивала “Седемте съзвучия” могат да участват български и чуждестранни музиканти – професионалисти и любители, от всички категории – певци и инструменталисти, солисти и ансамбли.
 3. Във фестивала няма възрастово ограничение.
 4. Изисквания:
  • в програмата на фестивала се изпълнява само музика на Учителя Петър Дънов, в оригинал или аранжименти.
  • соловите изпълнения да са в рамките на 15 мин.
  • ансамбловите изпълнения да са в рамките на 25 мин.
  • детските изпълнения да са в рамките на 8 мин.
 5. Всеки участник има право да участва в максимум 2 формации – или солово и с един ансамбъл или с два ансамбъла.
 6. Желаещите, да вземат участие във Фестивала, попълват заявка за участие. Тя удостоверява, че кандидатите приемат условията на регламента. За ансамбловите участия, заявката се подава от ръководителя на състава.
 7. Заявки за участие във фестивала се изпращат по електронен път.
 8. Не е желателно участниците да изпълняват песни и аранжименти, с които са се представяли на предишни издания на фестивала.
 9. Към заявката трябва да бъдат приложени: кратка анотация на участника (солист или ансамбъл) и програма, по възможност и снимка.
 10. Разходите за транспорт и престой /храна + нощувки/ са за сметка на участниците.

Регламент на откритите уроци:

1. Кандидатът трябва да заяви участието си като попълни онлайн формата: https://goo.gl/forms/FtNdohRi2M2ksKej2

-за урок по пеене с преподавател Гиргина Гиргинова: https://goo.gl/forms/Qe9BCVpm6Ik9pH9D2

– за урок по цигулка с преподавател Йоана Стратева: https://goo.gl/forms/Wxn9LO1pm1NxJfaF3

2. Кандидатът подготвя 3 песни/пиеси от Учителя Петър Дънов.

3. Урокът има за цел да подобри интерпретацията на подготвените произведения, а не първоначалното им разучаване.

4. Графикът на уроците се обявява в програмата и уроците са отворени за слушатели.

 Права и задължения:

 1. Организаторите притежават всички права върху изпълненията по време на Фестивала, рекламната дейност, излъчването на концертните програми чрез различни частни, национални и обществени и онлайн медии, издаването на аудио, видео и други материали и тяхното тиражиране в България и чужбина без всякакви задължения към участващите изпълнители.
 2. Организаторите на Фестивала отговарят за цялостното провеждане на фестивалната и концертна програма – администриране, реклама, съпътстващи дейности и разходите по тях.

ЛИНК КЪМ ФОРМАТА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА

ЛИНК КЪМ ФОРМАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ УРОК ПО ЦИГУЛКА С ПРEПОДАВАТЕЛ ЙОАНА СТРАТЕВА

ЛИНК КЪМ ФОРМАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ УРОК ПО ПЕЕНЕ С ПРEПОДАВАТЕЛ ГИРГИНА ГИРГИНОВА

ЛИНК КЪМ ПРЕДИШНОТО ИЗДАНИЕ

BROTHERHOOD CENTRE

Donations

Your financial contribution to the construction of the Brotherhood Centre will be highly appreciated. Please send your donation to the bank account of White Brotherhood Society or via Paypal:

Bank Account:

Account name:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО (BYALO BRATSTVO SOCIETY)
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF 

Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Paypal link for donating directly through the Internet: 
Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Thank you!

Brotherhood Groups