Traditions and official holidays

Официални празници

22 март – На този ден през 1914 г. се учредява празникът на Братството в София – първия ден на Пролетта.

Денят на пролетното равноденствие е свързан с обновителното действие на слънчевата енергия върху цялата природа, това е началото на нов живот. Започва един период на творчество в живота на природата. Това е и времето на излизане от духовния учебен процес през зимата и навлизане в практическата сфера – обработване на наученото. Този ден е и начало на духовната практика Паневритмия. В символично отношение празникът е свързан с пробуждането на човешката душа в нейния възход към Бога.

22 юни – Празникът на лятното слънцестоене, най-дългият ден в годината, е друг важен момент в живота на природата – тогава става смяна на силите, които действат в нея. До този момент целият органически свят е в подем и растеж, а след това настъпва период на покой. Предходния период можем да наречем период на творчество, а от 22 юни започва период на съграждане. Най-дългият ден в годината е символ на превъзходството на светлината и доброто над тъмнината.

12 юли 1864 г. – Рождената дата на Учителя Петър Дънов. По стар стил датата е 29 юни – Петровден. Петър Дънов е роден в с. Хадърджа (днешна Николаевка), Варненско, в семейството на свещеник Константин Дъновски – известен възрожденски и духовен деец. Този празник изразява почит и дълбоко преклонение пред делото на Учителя Петър Дънов.

19 август – 21 август – Начало на Божествената нова година. Месец август е времето на Лятната духовна школа, провеждаща се на Рила край Седемте рилски езера. 19-ти, 20-ти и 21-ви август са дните, посветени на Божествената нова година – едно ново начало, свързано с изгряващото слънце на човешкия дух.

22 септември – Есенното равноденствие. Денят на есенното равноденствие е важен като нова смяна в живота на природата, смяна, която важи за всички природни царства. На този ден завършва цикълът на духовната практика Паневритмия за текущата година и започва новата духовна учебна година. Започват организираните четения на лекциите и беседите на Учителя Петър Дънов.

27 декември – На този ден през 1944 г., сряда, в 5 часа сутринта в гр. София Учителя Петър Дънов завършва земния си път.

BROTHERHOOD CENTRE

Donations

Your financial contribution to the construction of the Brotherhood Centre will be highly appreciated. Please send your donation to the bank account of White Brotherhood Society or via Paypal:

Bank Account:

Account name:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО (BYALO BRATSTVO SOCIETY)
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF 

Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Paypal link for donating directly through the Internet: 
Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Thank you!

Brotherhood Groups