Methods of self improvement

Посрещане на Слънцето

Посрещането на Слънцето е здравословно за физическия и духовен живот на човека. Приливът на слънчевата енергия сутрин при изгрев е най-силен и животворен. Това не е само един външен акт. Човек трябва да има онова вътрешно разположение на душата си, за да приеме силите, които Слънцето обилно раздава. Слънцето представлява Божествения живот, който постоянно изгрява в човешката душа.

Всеки ден при изгрева на Слънцето пожелавайте да имате любов в сърцето си и истина в ума си. Така през целия ден ще бъдете радостни и весели. За да вървят работите ви добре, всяка сутрин, като станете от сън, сложете ръцете си на горната част на главата си и кажете в себе си: „Господи, искам да ти служа с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си дух!”.

Онези, които са изгубили смисъла на живота, нека посрещат всяка сутрин изгрева на Слънцето. Наблюдавайте изгрева на Слънцето в продължение на един месец и вижте тогава какво ще почувствате. Напролет наблюдавайте цветята и дърветата, когато цъфтят.

Велика идея е скрита в Слънцето. Хората, които не обичат Слънцето, не обичат и Бога. Слънцето не иска да му се кланяш, нито да му служиш. То само дава и казва: „Вземи от мен колкото искаш”. Как ще се отплатите на Великото? Великото само дава, а ти само прилагай това, което ти се дава.

Учителя

BROTHERHOOD CENTRE

Donations

Your financial contribution to the construction of the Brotherhood Centre will be highly appreciated. Please send your donation to the bank account of White Brotherhood Society or via Paypal:

Bank Account:

Account name:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО (BYALO BRATSTVO SOCIETY)
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF 

Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Paypal link for donating directly through the Internet: 
Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Thank you!

Brotherhood Groups