Таг - Съзерцание

Methods of self improvement

Съзерцание

Човек трябва да се вглъбява в себе си, за да се издигне над обикновените условия на живота. Всеки ден употребявайте по няколко минути за съзерцание. Отправяйте...

INTERNATIONAL BROTHERHOOD CENTRE

Donations

Your financial contribution to the construction of the International Brotherhood Centre will be highly appreciated. Please send your donation to the bank account of White Brotherhood Society or via Paypal:

Bank Account:

Account name:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО (BYALO BRATSTVO SOCIETY)
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF 

Reason for payment: For the new International Brotherhood Centre

Paypal link for donating directly through the Internet: http://tiny.cc/lz9rsz 

Reason for payment: For the new International Brotherhood Centre

Thank you!

Brotherhood Groups