Traditions and official holidays

Празниците на Братството по времето на Учителя

В празнични дни всички идваха чисти, пременени в нови дрехи, свободни, вдъхновени. През тези празнични дни пак имаше беседа и лекция и всички музиканти с инструментите си свиреха на поляната на Паневритмията. Тогава идваха и ония, които по една или друга причина не са могли да идват през другите дни – делничните дни. Да чуят и видят Учителя, са се видят с приятели. Слагаха се трапези на обяд и вечеря, а на хората от провинцията се даваше и закуска. В тези дни не оставаше непоканен човек в някоя къщичка да си отпочине, да преспи, да закуси. На тези празнични дни Учителя говореше особено вдъхновено за Бога, за праната – жизнената енергия, за обновление, за доброто, за смирението, за целебната сила на светлината на мисълта, на водата, на ранното ставане, за екскурзиите.

В празничните дни обикновено салонът не побираше посетителите. Неуспелите да влязат вътре стояха вън, на двора.

А на Петровден, рожденият ден на Учителя, обикновено ходехме на Мусала. Ако бяхме в София, пак имаше беседа, Паневритмия, обща беседа, тържествен концерт.

Този ден беше изключителен по пищност и хубаво настроение.

Това бяха нашите празници: Пролетното равноденствие, Петров ден, Съборните дни, Есенното равноденствие и Нова година.

Най-важното: Новогодишна беседа вечерта срещу Нова година и сутрешна – на 1 януари, когато Учителя очертаваше каква ще бъде годината, позовавайки се на Кабалата и Нумерологията. Преди всичко говореше за последното число и за сбора от числата, получен при събирането им.

Общо дали празниците ги празнувахме на Рила или на Изгрева, бяха истински духовни тържества с по няколко беседи на ден. Словото през тези дни се изливаше без мяра, богато и щедро.”

Из спомените на Вуча Бехар – “Така беше”,

архив на Издателство “Бяло Братство”

BROTHERHOOD CENTRE

Donations

Your financial contribution to the construction of the Brotherhood Centre will be highly appreciated. Please send your donation to the bank account of White Brotherhood Society or via Paypal:

Bank Account:

Account name:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО (BYALO BRATSTVO SOCIETY)
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF 

Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Paypal link for donating directly through the Internet: 
Reason for payment: For the new Brotherhood Centre

Thank you!

Brotherhood Groups