Paneurhythmy

Paneurhythmy

Paneurhythmy

The paneurhythmy is a unique Bulgarian system of physical exercises for вwellbeing, that are done in a group (the people are arranged in circle formed by...

What is Paneurhythmy

История на Паневритмията

Паневритмията е създавана от духовният учител Петър Дънов от около 1922 до 1944 г. През 1922-26 г. са създадени някои от песните, които по-късно стават част от...

What is Paneurhythmy

Движения и дялове

Паневритмичните упражнения се изпълняват сутрин сред природата от 22 март до 22 септември. Музиката им е специално композирана за тях от автора и е много точно...

Memories about the Paneurhythmy

При езерото Махабур

Ние сме вече на една широка поляна край езерото Махабур. Ето го горе Езерният връх. Ето водопадът, който се спуща от Сърцето. Как стръмно се издигат скалите...

INTERNATIONAL BROTHERHOOD CENTRE

Donations

Your financial contribution to the construction of the International Brotherhood Centre will be highly appreciated. Please send your donation to the bank account of White Brotherhood Society or via Paypal:

Bank Account:

Account name:
ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО (BYALO BRATSTVO SOCIETY)
IBAN: BG43UNCR96601060704509
BIC: UNCRBGSF 

Reason for payment: For the new International Brotherhood Centre

Paypal link for donating directly through the Internet: http://tiny.cc/lz9rsz 

Reason for payment: For the new International Brotherhood Centre

Thank you!

Brotherhood Groups